AYM: Sağlık çalışanlarına şiddette cezaların artırılması eşitlik ilkesine aykırı değil

Anayasa Mahkemesi, İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nin sağlık çalışanına tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılamakta olduğu sanık hakkında cezanın yarı oranına artırılması kuralının Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuruyu karara bağladı.

İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nin başvurusunda, Türk Ceza Kanunu ile Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda sağlık çalışanlarına görevi nedeniyle işlenen suçlarda cezaların yarı oranında artırılması ve hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmamasına ilişkin düzenlemeler anımsatıldı.

Ceza mevzuatında kamu görevlilerine görevlerinden dolayı işlenen hakaret, tehdit, kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarının cezalarını artıran ortak düzenlemelerin bulunduğu belirtilen başvuruda, “Bu konudaki tek istisna Cumhurbaşkanına hakarete ilişkindir. İtiraz konusu kurallar ise sağlık çalışanlarına yönelik anılan suçların cezasını diğer kamu görevlilerine göre daha fazla artırıyor. Bu durum eşitlik ilkesiyle bağdaşmıyor. Kurallar Anayasa’nın 10. Maddesine aykırıdır” dendi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARŞI SUÇLAR ARTTI”

AYM, mahkemenin yaptığı başvuruya oybirliği ile reddetti. AYM kararının gerekçesinde, sağlık hizmetlerinin niteliği itibariyle belirli bir düzen içinde sunulması gerektiği ve bunun kişilerin ve toplumun varlığı ve huzuru yönünden vazgeçilemez, ertelemez ve ikame edilemez hizmetler olduğuna dikkat çekildi. TBMM’nin bu kanunu çıkarırken son yıllarda artan sağlıkta şiddet vakalarını göz önünde bulundurduğu ifade edilen kararda, şöyle dendi:

“Kanun koyucu sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlarda son yıllarda artış olduğunu değerlendirerek, itiraz konusu nitelikteki suçların işlenmesini önlemek amacıyla düzenlendiği açık olup, bu amaçla öngörülen farklı muamelenin makul ve nesnel bir temele dayanmadığı söylenemez.”

AYM, kuralların öngördüğü yarı oranındaki ceza artırımının ölçüsüz yönünün olmadığını kaydederek, bu kuralların Anayasa’nın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı olmadığını bildirdi.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.