Bodrum’da Erdoğan’ın imzasıyla 1,1 milyon metrekarelik alanın imara açılmasına Danıştay ‘dur’ dedi

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi’nde 1 milyon 100 metrekarelik hazine yerinin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile evvel özelleştirilip akabinde imara açılması Danıştay’dan döndü. Bodrum Belediyesi’nin yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için Danıştay’a açtığı dava sonuçlandı. 

Danıştay Altıncı Dairesi, özelleştirilen alanın 3’üncü derece doğal sit alanı olarak ilan edilmiş bir bölgenin içinde bulunduğunu, çeşitli arkeolojik sit alanları, kalıntılar ve tescilli yapıları da barındırdığını belirterek yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Karar metninde, “Dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmadığı, hukuka alışılmamış imar planlarının uygulanması hâlinde giderilmesi güç yahut imkânsız ziyanların doğacağı sonucuna ulaşılmıştır.” sözlerine yer verildi. 

ARAS: BODRUM’A RANT GÖZÜYLE BAKILMAMALI

Karara ait değerlendirmede bulunan Bodrum Belediye Lideri Ahmet Aras, bu süreçte hassaslık gösteren Bodrum Kent Kurulu, TMMOB, öbür STK, dernek, siyasi parti temsilcileri ve etraf gönüllüsü yurttaşlara teşekkür etti. Aras, “Mülkiyeti Maliye Hazinesi ismine kayıtlı bulunan yere ait Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı’nca hazırlanan plan değişikliklerinin 5 Ekim 2020 tarihinde askıdan inerek yürürlüğe girmesinin akabinde hukuksal çabamızı başlatmıştık. 6 Ekim 2020 tarihinde Danıştay nezdinde yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle de davamızı açmıştık. Planlarda yapılan değişiklilerle kentin nefes aldığı kıymetli alanlardan biri konut, ticaret ve turizm alanına dönüştürülecekti. Doğal, tarihi ve kültürel zenginliği ile 3 bin 500 yıllık bir geçmişe sahip Bodrum’da tüm paydaşlarımızla bu kenti muhafazaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Bodrum’un bir rant alanı olarak değil korunacak bir dünya mirası olarak görülmesi gerekiyor.” dedi.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.