İSO, 10’uncu sürdürülebilirlik raporunu açıkladı

İstanbul Sanayi Odası (İSO), sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında makine, aksam ve metal eşya sanayi için açıkladığı 10’uncu ve son rapora göre, sektörde ömrünü tamamlamış parçaları yeniden kullanarak maliyet tasarrufu sağlamak ve döngüsel ekonomi modeline geçmek mümkün olacak.

Raporda, öncelikle Avrupa Birliği’ni 2050 yılına kadar iklim nötr kıtaya dönüştürme stratejisi olan Avrupa Yeşil Mutabakatı ve bu çerçevede karbon kaçağını azaltmak hedefiyle geliştirilen Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın ilk etapta beş sektör üzerinde uygulanacağına ve makine, aksam ve metal eşya sanayinde kullanılan ham madde içeriği sebebiyle sektör özelinde karbon maliyeti riskini gündeme getireceği vurgulandı.

İSO raporunda, Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa’nın karbon nötr kıta olma hedefi kapsamında makine sanayinin önemli ölçüde etkileneceğinin öngörüldüğü, yine AB tarafından yayımlanan yeni sanayi stratejisi doğrultusunda küresel rekabet gücünü korumak için endüstrinin daha yeşil, döngüsel ve dijital olması gerektiği yer aldı.

Raporda, geniş bir kapsama sahip olan makine, aksam ve metal eşya sanayinde, inşaat makinelerinin tek başına dünya çapında yıllık 200 milyar dolardan fazla gelire sahip olduğu, kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılmamasının doğa üzerinde baskı, ekonomik faaliyetler üzerinde de tehdit oluşturduğu yer aldı.

Endüstriyel makinelerin büyük miktarlarda çelik, demir, alüminyum, cam, plastik ve diğer malzemeler kullanılarak üretildiği belirtilen raporda, bu ham maddelerin çıkarılması ve üretimi ile endüstriyel makine imalatının hava ve su kirliliği dahil olmak üzere çevresel dışsallıklar yaratabildiği vurgulandı.

Makine sektörünün, üretim sürecinde enerji verimliliğini artırarak ve alternatif enerji kaynaklarını kullanarak işletme giderlerini ve doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonlarını azaltabileceğine dikkatin çekildiği raporda, ayrıca makine sektörünün dijitalleşmesinin sektörün enerji tüketimini azaltma konusunda yeni bakış açıları benimsemesi için de bir fırsat olarak değerlendirilebileceği belirtildi.

Ömrünü tamamlamış parçalarla maliyet tasarrufu mümkün

Raporda, günümüzde kullanılan mevcut makinelerin çoğunun karbon yayan çevre üzerinde olumsuz etkileri bulunan dizel ve benzinle çalışan mekanik tahrik sistemlerinden oluştuğu, üreticilerin de çevre üzerindeki bu olumsuz etkileri azaltmak için alternatif yakıtlar kullanmaya başladığı dile getirildi.

Hidrojen gibi daha düşük karbonlu yakıtlar ve piller-yakıt hücreleri ile çalışan elektrikli sistemlerinin son yıllarda en çok tercih edilen iki seçenek olarak karşılaşıldığı dile getirilen raporda, makine, aksam ve metal eşya sanayinin ömrünü tamamlamış parçaları yeniden kullanarak maliyet tasarrufu sağlayabileceği kaydedildi.

Raporda, yeniden kullanım ile sanayi sektöründe malzemelerin tekrar kullanımının sağlanarak döngüsel ekonomi modeline geçişin gerçekleştirilebileceğinin altı çizildi. Böylece yeniden üretilmiş ürünler ve hizmetler sunarak ham madde talebinin azaltılacağı, üretim maliyetlerinin düşürülerek yeni satış kanallarının oluşturulabileceği belirtildi.

Modern toplumların birçok ihtiyacı için kritik rol oynuyor

İSO raporunda, makine, aksam ve metal eşya sanayinin günümüz modern toplumlarının birçok ihtiyacının karşılanmasında kritik rol oynadığı, diğer birçok imalat ve hizmet sanayi için temel veya gelişmiş teknolojileri sağladığı, endüstriyel süreç kontrolleri ve diğer otomasyon teknolojileri ile kullanıcıların ekipmanlarının üretkenliğini en üst düzeye çıkarmasını desteklediği yer aldı.

Raporda, ayrıca birbirinden çok farklı sosyo-ekonomik arka planlardan gelen din, dil, ırk ya da başka birçok alanda birbirinden ayrışan binlerce bireyin istihdam edildiği sektörde, çalışanlara güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sunma, sorumlu satın alma ve tedarik zinciri izlenebilirliği artırarak değer zincirindeki insan hakları ihlallerinin ve olumsuz çevresel etkinin önüne geçebilme, ham maddelerin veya kimyasalların sorumlu kullanımı konusunda adım atma ve operasyonel mükemmellik, çeşitlilik ve kapsayıcılık unsurlarının büyük önem taşıdığı bilgisi yer aldı.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.