Mesleki Sorumluluk Kurulu’na meslek örgütlerinin dahil edilmesi önerisi reddedildi

TBMM’de Sağlık Komisyonu’nda görüşülen kanun teklifinde Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulmak istenen Mesleki Sorumluluk Kurulu’nda meslek örgütlerine de yer verilmesi önerisi CHP’li milletvekillerinin imzasıyla sunuldu. Teklif, AKP ve MHP tarafından reddedildi.

Konuyla ilgili açıklamasında CHP Kütahya Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Dr. Ali Fazıl Kasap, “Teklifimiz AKP tarafından kabul edilmedi. Teklifimiz kurulun işleyişi ve alacağı kararlar açısından önemliydi” dedi.

MESLEK ÖRGÜTLERİNİN DAHİL EDİLMESİ İSTENDİ

CHP’li vekillerin önerisinde, “Kurulun oluşumunda ilgili meslek örgütlerine de yer verilmesi, kurulun işleyişi ve alacağı kararların niteliği açısından önem taşımaktadır. Bu düşünce ile Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türkiye Barolar Birliği tarafından seçilen birer üyenin kurul yapısına dahil edilmesi düzenlenmektedir” ifadeleri yer aldı.

TTB AÇIKLAMA YAPTI

Önerinin reddedilmesinin ardından açıklamada bulunan Türk Tabipleri Birliği, “TBMM’de görüşülmekte olan yasa tasarısı kapsamında malpraktis ile ilgili kurulması planlanan Mesleki Sorumluluk Kurulu’nda, Uzmanlık Dernekleri ve Meslek Örgütlerinin de yer alması için verilen önerge iktidar tarafından reddedildi” ifadelerine yer verdi.

YENİ TEKLİF

CHP’li vekillerden komisyona sunulan bir diğer öneride, 2/4290 Esas Numaralı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 14’üncü maddesinin 1’inci ve 2’nci fıkralarında yer alan ‘hekim ve diş hekimleri ile’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘eczacı ve’ ifadesinin eklenmesi teklif edildi.

Konuyla ilgili açıklamasında CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Sağlık Komisyonunda şiddeti önlemeye yönelik teklifin görüşmelerinde verdiğimiz önergeyle Mesleki Sorumluluk Kurulu’na eczacıları da ekledik. Sn. Recep Akdağ, komisyonun eczacı vekilleri başta olmak üzere, destek veren iktidar-muhalefet vekillerine eczacılar adına teşekkür ederiz” dedi.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.