KDK’dan pandemide süt parası alamayan sigortalı için tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) pandemide uygulanan ”kısa çalışma ödeneği” nedeniyle sigortası yatmadığı dönemde doğum yapan ancak doğum rapor parası ile süt parası alamayan annenin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için tavsiye kararı verdi.

KDK’ya başvuran kişi, pandemi sürecinde işverenlere kolaylık sağlamak adına uygulanan ”kısa çalışma ödeneği” nedeniyle 1 yıl sigortasının yatmadığını belirtti. Başvurucu, bu süreçte doğum yaptığını ancak son 1 yıl içerisinde sigortası ödenmediği için doğum rapor parasını, süt parasını alamadığını ve ekonomik olarak ciddi mağduriyet yaşadığını belirtti. Başvuruyu inceleyen KDK, kısa çalışma ile gerek uzun vadeli gerekse kısa vadeli sigorta kolları bakımından primleri yatırılmayan sigortalılar için anılan dönemin olağanüstülüğü gözetilerek, sosyal devlet olma gereği sosyal riskleri kapsayacak şekilde bir düzenleme yapılması gerektiğini belirledi.

KDK’nin kararında, kadın sigortalının analık sigortasından yaralanabilmesi için aranan doğumdan önceki 1 yıl içerisinde başvuran adına bildirilen prim ödeme gün sayısının 90 günden az olduğu, bu bakımdan yasadaki şartlar sağlanmadığı için başvuranın talebinin reddinin yasaya uygun olduğunu bildirdi ancak şartların sağlanamaması sebebinin dönemin kendi olağanüstü halinden kaynaklanan kaçınılmaz bir durum sonucu oluştuğu, sosyal güvenlik hakkının sağlanması bakımından kısa çalışmanın uygulandığı dönemde çalışılamayan sürelerin aktif olarak değerlendirilmesinin ise sosyal devlet ilkesinin hayata geçirilmesinin bir adımı olacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

KDK, ileride bu ve benzer şekilde ortaya çıkabilecek durumları da kapsayacak şekilde çalışma yapmaları yönünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na tavsiye kararı verdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx